Книги

Косово, Сербия и Россия / Под ред. В. Зотова; перевод с сербского и на сербский Т. Стоянович. М., 2021

ISBN:978-5-91150-046-7

Косово, Сербия и Россия / Под ред. В. Зотова; перевод с сербского и на сербский Т. Стоянович. М., 2021.

 

Садржај / Оглавление

Модест Колеров. Глупост или издаја? Да ли ће Русија признати независност Косова? / Глупость или измена? Признает ли Россия независимость Косово?

Јелена Гускова / Елена Гуськова. Београд је учинио све да се Албанци на Косову осећају као независни / Белград сделал всё, чтобы албанцы Косово чувствовали себя независимыми

Драгана Трифковић / Драгана Трифкович. Убиства, погроми, независност: кратак курс најновије историје Косова / Убийства, погромы, независимость: краткий курс новейшей истории Косово. 

Млађан Ђорђевић / Младжан Джорджевич. Иза питања о статусу Косова крију се злочини и издаја / За вопросом о статусе Косово кроются преступления и предательство.

Ана Филимонова / Анна Филимонова. Косовски Албанци немају никакво право на сопствену државу / Никакого права на собственное государство у косовских албанцев нет.

Стеван Гајић / Стеван Гайич. Крах политике Александра Вучића / Распад политики Александра Вучича

Дејан Мировић / Деян Мирович. „Подела“ Косова — заједнички пројекат српских власти и специјалних служби САД / «Раздел» Косово — совместный проект властей Сербии и спецслужб США

Марко Јакшић / Марко Якшич. Српско Косово 2020. године: људи потпуно изгубили поверење према Вучићу / Сербское Косово в 2020 году: люди утратили остатки доверия к Вучичу

Зоран Чворовић / Зоран Чворович. Ако Русија призна Косово, Срби ће се претворити у „балканске Пољаке“ / Если Россия признает Косово, сербы превратятся в «балканских поляков».

Татјана Стојановић / Татьяна Стоянович. После Вучића Србија неће имати шта да „предаје“ на Косову / После Вучича Сербии уже нечего будет сдавать в Косово.

Владимир Зотов / Владимир Зотов. Косово је Русија: како да Москва не покопа саму себе на Балкану / Косово — это Россия: как Москве не похоронить себя на Балканах.

Скачать 1 файл